Welkom 

Kalender

Hier vindt u alle evenementen

Nieuws

Hier vindt u alle nieuwtjes

Fotoalbum

Vindt hier al de foto's

Contacteer ons

Voor vragen of info mail ons.

 

WELKOM OP DE WEBSITE VAN SCOUTS MASSEMEN 

Hier vindt u alle informatie over onze leiding, activiteiten, evenementen, verhuur en veel meer.

Belangrijke data 2019

 • Infoavond kamp
  • Donderdag 20 juni om 20u00
  • Vrijdag 21 juni om 20u00
 • Scoutskamp 1 - 11 juli
  • Kapoenen 7 - 11 juli
  • Wouters 1 - 7 juli
  • (Jong)givers 1 - 11 juli
  • Wissel/bezoekdag 7 juli
 • Scoutscafé 7 - 9 september
 • Startdag 15 september 2019

 

Inschrijven

Bedrag

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 35. Dit inschrijvingsgeld gaat grotendeels (€32.90) naar de overkoepelende organisatie Scouts en Gidsen Vlaanderen die dit geld gebruikt voor de verzekeringen van uw kind(eren), administratie, pedagogische ondersteuning en andere werkingskosten. Het overige deel blijft binnen onze scouts en wordt verdeeld per tak ('takkas') om activiteiten te financieren.

Gezinnen met financiële moeilijkheden kunnen hun kind(eren) inschrijven aan een verminderd tarief. Hiervoor neemt u contact op met de groepsleiding via scoutsmassemen@gmail.com en zij helpen u verder op weg.

Nieuwe leden

Inschrijvingsformulier

De inschrijving voor nieuwe leden is tweeledig

  • Klik HIER om het inschrijvingsformulier te openen! 

Vul bovenstaande registratie voor uw kind(eren) zo volledig als mogelijk in. De groepsleiding keurt deze registratie goed en wacht op de toekenning van het lidnummer door de overkoepelende organisatie Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit kan enkele weken duren. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Met dit lidnummer kan u zich aanmelden op www.scoutsengidsenvlaanderen.be en de medische fiche van uw kind(eren) verder aanvullen. Gelieve dit, zeker naar aanleiding van het weekend en kamp, zo VOLLEDIG mogelijk aan te vullen.

Op onze startdag organiseren wij een inschrijvingsmoment waarbij je dit op de scouts kan doen.

Inschrijvingsgeld

Schrijf het bedrag van €35 over naar het rekeningnummer BE39 7512 0497 8319 met de vermelding van "Naam lid" - "voornaam lid" - "tak" - "inschrijvingsgeld".

Reeds ingeschreven leden

Gelieve volgende gegevens te mailen naar scoutsmassemen@gmail.com met als onderwerp 'inschrijving-naam' voor zondag 6 oktober 2019:

 • Naam en voornaam
 • Geboortedatum
 • Contactgegevens

 Vervolgens meldt u zich aan bij scouts&gidsenvlaanderen met het lidnummer van uw kind(eren) en controleer de individuele steekkaart (contactgegevens, bijzonderheden,...)

Als laatst schrijft u het bedrag van €35 over naar het rekeningnummer BE39 7512 0497 8319 met de vermelding van "Naam lid" - "voornaam lid" - "tak" - "inschrijvingsgeld".

Naar aanleiding van het scoutskamp vragen wij jullie op voorhand de medische fiche/individuele steekkaart te controleren. Dit doet u door zich aan te melden (met het lidnummer) op de site www.scoutsengidsenvlaanderen.be en naar de medische fiche te gaan. Kijk dit zorgvuldig na en vul eventueel ontbrekende zaken in of pas ingevulde zaken aan indien nodig!

 

Terugbetaling jeugdwerking

Fiscaal attest

Voor kinderen jonger dan 12 jaar kan u de kosten voor 'deelname aan jeugdwerkactiviteiten' inbrengen op uw belastingsbrief van het volgende jaar. Dit kan voor alle activiteiten waarvoor u extra betaalt zoals het scoutskamp. Dit attest heeft geen betrekking op het lidgeld. Je kan dit attest verkrijgen via de groepsleiding.

Terugbetaling kamp- en lidgeld

Bijna alle ziekenfondsen betalen een deel van kamp- en lidgeld terug. Informeer u hieromtrent bij uw ziekenfonds! De meeste ziekenfondsen beschikken over een formulier dat ingevuld moet worden door de groepsleiding. Overhandig deze rechtstreeks aan Bert of Sofie. Zij bezorgen jullie deze formulieren de eerstvolgende activiteit terug.

 

Uniform

Met het dragen van het scoutsuniform toon je dat je scout bent. Scouts Massemen heeft geen strenge uniformregels. Wij verwachten dat alle leden en leiding iedere activiteit zijn 'speelkleren- en schoenen' aan heeft, aangepast aan de weersomstandigheden. Daarnaast ziet het uniform van een echte karekieter er als volgt uit:

 • Kapoenen & wouters -> scoutsdas (bij leiding te verkrijgen voor €8)
 • Jonggivers & givers -> scoutsdas en scoutshemd

Wij verwachten dat onze scoutsers bovenstaande zaken bij iederen activiteit aanhebben als erkenning van onze scouts. Zeker bij activiteiten waabij het terrein verlaten wordt, zijn scoutsdas en bij oudere takken het scoutshemd verplicht aan te doen.

Scoutshemden kunt u aankopen in een hopperwinkel voor de prijs van € 35. Een tip: koop deze 'op de groei' of luister eens bij onze oudere leden/leiding voor een tweedehands hemd.

  

  

Volg ons

Contact

Ga naar boven